Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych klientów SOLID PARKING – PARKING LOTNISKO MODLIN. 

Informacje o RODO.

Spełniając obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), obowiązujących od 25 maja 2018r. przekazujmy, następujące informacje:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Grzybowska reprezentująca SOLID PARKING – PARKING LOTNISKO MODLIN, 05-180 Stanisławowo, ul Stanisławowo 10B, NIP 5311495851 zwany dalej „Administratorem”
 2. Inspektor ochrony danych i dane kontaktowe
  W celu obsługi spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie +48 531 180 180, poprzez pocztę email (mail: biuro@solidparking.pl), formularz na stronie lub listownie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Przetwarzanie danych 
  Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi parkingowej. Brak podania danych osobowych oraz ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług parkingowych.
  Administrator przetwarza dane podane w formularzu rezerwacji parkingu , tj.:okres postoju auta, imię, nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu i adres mail.
  Szanujemy prywatność naszych klientów i nie wykorzystujemy podanych danych w celach marketingowych jak również nie podejmujemy decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  a) dokonania rezerwacji i realizacji usługi parkowania wraz z transferem na lotnisko, obsługi faktur, ewidencji płatności, obowiązki wynikających z księgowości i rachunkowości,
  b) zbierania, przechowywania i udostępniania danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO – wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  c) realizacji zapytań i zgłoszeń aktualizacji klientów (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  d) obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  e) windykacji należności oraz ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 5. Odbiorcy i przekazywanie danych
  Odbiorcami danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym są:
  a) administrator, pracownicy parkingu
  b) oraz inne podmioty działające na zlecenie administratora: prowadzące działalność płatniczą – w związku z obsługą płatnościami; firmy wysyłające wiadomości – w zwiazku z wysyłką powiadomień SMS, firmy windykacyjne  – w związku windykacją należności; firmy świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 6. Okres przechowywania  danych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa w szczególności obowiązków księgowych oraz podatkowych..
 7. W jaki sposób chronione są  Państwa dane osobowe?
  Administrator zapewnia, że chroni dane osobowe i zapewnia odpowiednie warunki technologiczne, techniczne oraz procedury organizacyjne, które mają na celu zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych
 8. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  Uprawnienie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Osoby których dane są przetwarzane uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/)
 9. Czy dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?
  Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

25 maja 2018 roku.